آرشیو دسته: اخبار خودرو ایران
عصر خودرو - افزایش ۹.۵ درصدی تردد در جاده‌ها

رکاب – گسترش ۹.۵ درصدی تردد در جاده‌ها

خبری از خبرگزاریهای مرتبط با خودرو برای شما انتخاب کرده ایم تحت عنوان "رکاب - گسترش ۹.۵ درصدی تردد در جاده‌ها" که پیشتر بدان میپردازیم. به نوشته پایگاه خبری«رکاب» با استناد به گفته تسنیم، مرکز...

عصر خودرو - ترافیک در راه های البرز نیمه سنگین است

رکاب – ترافیک در راه های البرز نیمه سنگین است

خبری از خبرگزاریهای مرتبط با خودرو برای شما انتخاب کرده ایم تحت عنوان "رکاب - ترافیک در راه های البرز نیمه سنگین است" که پیشتر بدان میپردازیم. به نوشته پایگاه خبری«رکاب» با استناد به گفته ایرنا، علی...

عصر خودرو - حذف خودروهای قدیمی جدی شد

رکاب – حذف خودروهای قدیمی جدی شد

خبری از خبرگزاریهای مرتبط با خودرو برای شما انتخاب کرده ایم تحت عنوان "رکاب - حذف خودروهای قدیمی جدی شد" که پیشتر بدان میپردازیم. به نوشته پایگاه خبری «رکاب» با استناد به گفته جهان اقتصاد، آن طور که...

عصر خودرو - ایران در جمع بازارهای برتر رنو

رکاب – ایران در جمع بازارهای برتر رنو

خبری از خبرگزاریهای مرتبط با خودرو برای شما انتخاب کرده ایم تحت عنوان "رکاب - ایران در جمع بازارهای برتر رنو" که پیشتر بدان میپردازیم. ایران در جمع بازارهای برتر رنو رکاب- رنو در شرایطی از ابتدا سال...

عصر خودرو - حریق به ترمینال جنوب رفت

رکاب – حریق به ترمینال جنوب رفت

خبری از خبرگزاریهای مرتبط با خودرو برای شما انتخاب کرده ایم تحت عنوان "رکاب - حریق به ترمینال جنوب رفت" که پیشتر بدان میپردازیم. به نوشته پایگاه خبری«رکاب» با استناد به گفته ایسنا، سیدجلال ملکی در...