برچسب زده شده با : بوگاتی
فقط 18 دلار؛ روایت وجه اشتراک عجیب فولکس واگن گلف و بوگاتی ویرون

شباهت های جالب فولکس واگن گلف و بوگاتی ویرون

به نوشته اخبار خودرو با استناد به گفته دیجیاتوپیوسته در طول تاریخ سرمایه های بسیاری برای ایجاد تفاوت در قطعاتی که الزامی به تغییر نداشته اند تلف شده است.  چندی قبل داستانی پیرامون...